GALLERI KG52

 

Tina Enghoff

Dogwalk

 

Kent Klich

Out of sight

 

 

Photography

 

 

 

26 november – 17 december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening hours:

Wednesday 12.00-18.00

Thursday 12.00-20.00
Friday – Saturday 12.00-16.00 

 

 
 

 

 

 

 

Dogwalk och Out of sight ingick i projektet Get Lost som producerades och gavs form av Dansk

Arkitektur Center på intiativ och efter en idé av Tina Enghoff och Kent Klich. Utgångspunkten för

Get Lost-projektet är att det offentliga rummet är en central plattform i den sociala miljön.

Det är något annat och mer än en samling byggnader, baserad på territoriella förhandlingar mellan

olika grupper av befolkningen. Genom att koppla samman sociala och rumsliga teman, kan projektet

belysa våra sätt att förflytta oss och umgås med varandra i det offentliga rummet, och diskutera ämnen

som privatiseringen av det offentliga rummet, arkitektur som ett strukturellt maktvapen, och för vem

staden är konstruerad. Hur rör vi oss inom det offentliga rummet? På vilket sätt möts vi? Är staden

planerad för alla? Och vilka sorts värderingar ligger till grund för stadens utveckling till ett metropolis?

Finansieringsfrågor?

Vi rekommenderar ett lån hos Lånemäklaren när du ska finansiera ditt inköp av konst.